ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

การติดต่อ

ที่อยู่:
50/1 ตำบลปากล่อ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์: 073-356-360

โทรสาร: 073-356-360

http://www.piraya.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก