ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยท่านฮาลีม แวนะไล เลขานุการสถานทูตไทย ประจำกรุมอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( Students Motivation by Royal Thai Embassy of Jordan Official )