ผู้บริหาร

ระบบในสถานศึกษา


VDO

แผนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา 1498
ประมวลภาพคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนพีระยาฯ วันที่ 18-11-2559 2247
อบรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน 885
กิจกรรมลดพุงบุคลากรโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา 866
กิจกรรมแนะแนวเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนสายวิทย์ ม.ปลาย..ก้าวสู่นักศึกษาสายการแพทย์โดยแพทย์หญิงแวฮาลีเมาะ ยูโซะ 947
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานสช.ปัตตานีกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 977
โรงเรียนพีระยาฯ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท PNC จำกัด เพื่อเข้ามาดูแล และสร้างระบบบริหารงานโรงเรียน ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น และจะส่งผลช่วยให้ยกระดับผลการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิผลมากขึ้น 1037
บรรยากาศน้องๆ ส่งรุ่นพี่เรียนต่อที่ประเทศซูดาน 4 Students Continue Study at Sudan 1006
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน (Scholarship for good skill & poor Students) 1019
แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยท่านฮาลีม แวนะไล เลขานุการสถานทูตไทย ประจำกรุมอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( Students Motivation by Royal Thai Embassy of Jordan Official ) 945
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา (Parent meeting primary school) 807
โรงเรียนพีระยานาวินฯ ยินดีต้อนรับคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ 1403
Windows and Application Practical Seminar by IT Club Piraya Nawin อบรมเชิงปฏิบัติการ การลงวินโดร์และโปรแกรมพื้นฐาน โดย ชมรมไอทีพีระยาฯ 940
พิธีส่งมอบสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (Majlis menyerah Dewan pelajar baru tahun 2559) 1025
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 899

หมวดหมู่รอง